ONLINE PORADENSTVO PRE ŽIAKOV A RODIČOV

Informácie, ktoré Vám pomôžu nájsť východisko.

Odborní zamestnanci Inkluzívneho tímu poskytujú v Základnej škole G. Bethlena v Nových Zámkoch online poradenstvo pre žiakov a rodičov. Vytvorili sme virtuálny priestor pre rodičov a žiakov, kde majú možnosť konzultovať svoje otázky, pripomienky či problémy.

Našim hlavným cieľom je:

  • emocionálna podpora rodičov a žiakov v tejto náročnej epidemiologickej situácii,
  • poskytnutie kvalifikovaných odpovedí na otázky z oblasti psychológie, špeciálnej pedagogiky, sociálnej práce a výchovného poradenstva,
  • v prípade potreby poskytnutie relevantných kontaktov na odborníkov a zariadenia z oblasti problematiky psychického zdravia (pre deti, dospelých alebo seniorov).

Ponúkame profesionalitu a priateľský prístup. Budeme radi, keď sa na nás obrátite. Sme tu preto, aby sme Vás vypočuli a našli spoločné riešenie.

Pre rodičov a žiakov sme k dispozícii pri riešení rôznych tém a otázok zameraných na výchovno-vzdelávací proces:

-Psychologická podpora a pomoc žiakom, ale aj rodičom pri riešení emocionálnych a sociálnych problémov žiakov, príprava a motivácia žiaka k učeniu (prezenčne aj dištančne), problémy pri učení, poruchy reči, učenia a správania,
- Špeciálno-pedagogická podpora žiakov a logopedická starostlivosť,
- Sociálno-pedagogická podpora pri riešení rizikového správania žiakov (záškoláctvo, závislosti, partia, šikanovanie, kyberšikanovanie a podobne),
- Kariérové a výchovné poradenstvo pre žiakov na 2. stupni ZŠ (zameranie a výber strednej školy).

Náš odborný inkluzívny tím môžu rodičia a žiaci kontaktovať prostredníctvom rôznych dostupných médií:

RODIČOVSKÁ LINKA BETHLENKA - 0908 302 806

LINKA 0908 302 806 je telefónne číslo na školskú psychologičku Mgr. Luciu Pethő, PhD., ktorá je pre rodičov k dispozícii v čase od 8,00-15,00 hod. v pracovných dňoch /pondelok-piatok/.

KONZULTÁCIE S RODIČMI CEZ EDUPAGE

Rodičia môžu využiť možnosť konzultácie s odbornými zamestnancami školy cez aplikáciu Edupage.
školský psychológ :  pondelok (13,00 – 15,00)  a streda (13,00 – 15,00)
školský špeciálny pedagóg:   pondelok  (13,00 – 15,00)  a piatok  (13,00 – 15,00)
sociálny pedagóg:   utorok  (13,00 – 15,00)  a  štvrtok  (13,00 – 15,00)
výchovný poradca: utorok   (12,00 – 15,00)

KONZULTÁCIE S RODIČMI CEZ E-MAIL

Pokiaľ Vám vyhovuje viac písomný kontakt, môžete nám napísať cez e-mail.
Mgr. Lucia Pethő, PhD. /školský psychológ/                       luciapetho@gmail.com                                                    
Mgr. Miriam Štibrányová/školský psychológ/                     stibranyovamiriam2@gmail.com                                                    
Mgr. Mária Dobiášová/školský špeciálny pedagóg/            dobiovmaria@gmail.com                                                    
Mgr. Helena Lukácsová/sociálny pedagóg/                          helenalukacsova@gmail.com                                                    
Mgr. Andrea Kecskésová/výchovný poradca/                      andi.kecskesova@gmail.com