Opäť máme ocenené práce vo výtvarnej súťaži Vesmír očami detí

Každoročne sa zapájame do výtvarnej súťaže Vesmír očami detí. Aj v tomto roku zo školského kola postúpilo po 10 prác v 2. a 3. kategórii do regionálneho kola, kde odborná porota vybrala z postúpených prác zo všetkých škôl v okrese po 5 najlepších prác v piatich kategóriách. Naša škola sa veľmi potešila úspechu Michela Moravčíka z 2. C triedy v 2. kategórii a Nikolety Žemberovej zo 6.B triedy v 3. kategórii. Obe ocenené práce postupujú do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať na pôde Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove. Našim víťazom gratulujeme k ich úspechu a držíme palce do celoslovenského kola. Výstavu prác z regionálneho kola si môžete pozrieť do 23. 4. 2024 v Regionálnom osvetovom stredisku v Nových Zámkoch.