OZNAM

Vážení rodičia, z dôvodu rozhodnutia RUVZ je zrušené prezenčné vyučovanie žiakov na ZŠ G. Bethlena 41, Nové Zámky od 27.11.2021 do 6.12.2021 (vrátane). V uvedenom termíne bude prebiehať distančné vzdelávanie podľa upraveného rozvrhu, ktorý bude zverejnený v najbližších dňoch. Nástup do školy bude 7.12.2021. Prosím sledujte priebežne správy na edupage. Žiaci budú zo stravy odhlásení od 29.11.2021 do 6.12.2021 školou.