OZNAM

Vážení rodičia,
od 20.6.2023 /utorok/ bude školské vyučovanie prebiehať nasledovne:
1. - 4. roč. – končia 4. vyuč. hodinou /11:45 hod./
5. - 9. roč. – končia 5. vyuč. hodinou /12:40 hod./
ŠKD funguje v riadnom režime.

Keďže v stredu 28.6.2023 máme oceňovanie Úspešný reprezentant Bethlenky, tak v tento deň máme skrátené vyučovanie nasledovne:
- o 11:00 hod. končí 7. – 9. ročník
- o 11:15 hod. končí 5. – 6. ročník
- o 11:30 hod. končí 1. – 4. ročník, ŠKD funguje v riadnom režime.

V piatok 30.6.2023 končíme o 9:30 hod.

Informácia k obedom
Na deň 28.6.-29.6.-streda, štvrtok, sa žiaci môžu odhlásiť z obeda najneskôr do utorka 27.6.2023 do 14,00 hod. V piatok 30.6.2023 obed nebude.