Oznam k celoplošnému testovaniu

Vážení rodičia,
riaditeľka školy odporúča zúčastniť sa testovania všetkým žiakom, ktorí dosiahnu vek 10 rokov ku 30.10.2020, aj keď sú žiakmi I. stupňa.

a) žiak sa testovania zúčastní – je negatívny a aj jeho rodinní príslušníci sú negat. – žiadny problém, pokračuje v prezenčnej forme vyučovania - obaja rodičia predkladajú vyhlásenie o bezinfekčnosti

b) žiak sa zúčastní testovania – je pozitívny – ostáva v karanténe – ospravedlňuje lekár

c) v utorok 3.11. sa žiak I. st. pri vstupe do školy preukáže vyhlásením rodičov o bezinfekčnosti, formulár žiaci a ich rodičia dostanú obratom cez Edupage po zverejnení na stráne MŠ SR. Obratom ho zverejníme aj na webe našej školy a FB školy. Legislatívna opora na vyžiadanie predmetného vyhlásenia, citácia z usmernenia MŠ SR: „Zákonný zástupca žiaka, ktoré navštevuje základnú školu predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do základnej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Tlačivo upravené v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 zverejní ministerstvo školstva na svojom webovom sídle. Základná škola nevyžaduje od zákonného zástupcu negatívny výsledok RT - PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19.“ Rodič svojim vylásením berie plnú zodpovednosť za správnosť a pravdivosť predmetného vyhlásenia.

Vyhlásenie-zákonného-zástupcu-o-bezinfekčnosti_29-10-2020

Vyhlásenie-zákonného-zástupcu-o-bezinfekčnosti_29-10-2020