Riaditeľka školy oznamuje, že dňa 20.4.2022 poskytuje riaditeľské voľno podľa §-u 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov z prevádzkových dôvodov. Touto cestou žiadam triednych učiteľov, aby oznámili voľno rodičom.