Piataci na exkurzii v Arboréte

V stredu 17.5.2023 sa 54 piatakov zúčastnilo exkurzie do Arboréta Tesárske Mlyňany. Žiaci spolu s pani učiteľkami absolvovali 3 stanovištia – tvorivé dielne, poznávanie drevín v učebni „Svet stromov“ a prehliadku parku so sprievodkyňou. Dozvedeli sme sa množstvo zaujímavých informácií a predovšetkým sme videli na vlastné oči rastliny, ktoré bežne nevidíme, napríklad takú sekvoju. Na záver sme si nakúpili rastlinky, o ktoré sa budeme s láskou starať a s dobrými zážitkami sme sa vrátili domov.