Poďakovanie od NZBD ASTRA n.o.

Drahé deti, pedagogický zbor, rodičia

Chceli by sme vyjadriť svoju radosť z toho, že ste. Že pomáhate. Je úžasné, že sa našlo veľa skvelých ľudí, ktorí  pomáhajú a robia radosť  ľuďom, ktorí to potrebujú, alebo obdarujú ľudí preto, aby spravili radosť. Touto cestou chceme vyjadriť obrovskú vďaku, veľmi si vážime Vašu štedrosť pri obdarovaní našich seniorov, ľudí, ktorí pre nás v minulosti veľa spravili.  Bez Vašej pomoci by sme nemohli uskutočniť projekt, ktorý poteší tieto Vianoce seniorov, vyčarí úsmevy na ich tvárach a zahreje pri srdci. Pre mnohých to bude možno jediný darček tieto Vianoce, pretože už niekoľko mesiacov nemohli vidieť svoju rodinu, svojich blízkych. Veľmi si Vás vážime, lebo je veľmi málo ľudí s dobrým srdcom, ktorí neváhajú a ochotne podajú pomocnú ruku a podporu, ktorí sa vedia vcítiť aj do ťažkostí iných a vložili ste do krabice kúsok svojho srdca.

Teší nás, že svoju priazeň nám prejavujete nielen slovami, ale aj konkrétnymi činmi. Vážime si Vás ako ľudí s veľkým srdcom, ktorí berú našich seniorov, babičky a starčekov ako súčasť našej spoločnosti, chápu ich ťažkosti, sny a skryté túžby.

Ešte raz Vám srdečne ďakujeme za Vašu pomoc a dobročinnosť a prajeme veľa zdravia všetkým  darcom, chceme sa poďakovať všetkým, ktorí prispeli akýmkoľvek spôsobom k realizácii projektu

  Kolektív NZBD ASTRA n.o.