V minulom školskom roku sme v projekte GMB Umenie zblízka7 získali vstupenku pre žiakov našej školy zdarma. Koncom novembra sme teda zrealizovali exkurziu do Bratislavy, ktorej cieľom bolo rozšíriť výtvarné vzdelanie žiakov a utvárať ich vzťah k modernému výtvarnému umeniu. Najskôr sme navštívili výstavu Knihy a obrazy Mateja a Juraja Kréna v Pálfyho paláci GMB. Inštalácie „výťahovej šachty a výťahu“,  „kinosály“ ako i dvoch pasáží poskytli žiakom nielen poznanie umeleckých  významov, ale aj  osobný, mierne adrenalínový zážitok. 

Úvodným dielom výstavy je SEMIOLIFT. Pozostáva z výťahovej šachty, vytvorenej z kníh a výťahu, v ktorom môžeme zažiť ilúziu pohybu.  Predstavuje symbolickú podobu prieniku médií do nášho prirodzeného sveta a jeho fungovania.

Projekt PASÁŽ MNEMOCINEMA je priamym odkazom na pôvodnú PASÁŽ z roku 2004. Využíva jej základný formálny a myšlienkový pôdorys a preskupuje ho do iného asociačného rámca. Skutočné knihy sú tu odstránené a zamenené za ich predstieranú prítomnosť. Steny novej pasáže už nie sú vystavané z pevne uložených kníh, ale z ich iluzívnej projekcie pohybujúcej sa na LCD monitoroch.

Tretím projektom je výstava zbierky artefaktov s názvom AMNEZITÁR. Jednotlivé objekty sú vytvorené z kníh vyradených z verejných knižníc, ktoré prešli podobným procesom, aký sa používa pri recyklácii. Tento deštruktívny proces bol zastavený tesne pred úplným zánikom kníh.

Výstava nás prinútila uvažovať o knihe a jej mieste v živote človeka. Príjemnou chvíľou našej exkurzie bolo občerstvenie v McDonalde a v stánkoch na Hviezdoslavovom námestí.

Ďalej naša trasa smerovala do Danubiany, ktorá sa nachádza necelých 20 km južne od hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (v Čunove)  a je jedným z najromantickejších múzeí moderného umenia v Európe. Od svojho otvorenia roku 2000 múzeum uskutočnilo desiatky výstav najprestížnejších osobností slovenskej, európskej a svetovej výtvarnej scény a medzi mnohými domácimi a zahraničnými návštevníkmi, ktorí doposiaľ múzeum navštívili, nechýbali ani viaceré kráľovské návštevy.

Jedinečná poloha múzea Danubiany nachádzajúceho sa na hraniciach troch štátov (Slovenska, Maďarska a Rakúska), a predovšetkým mimoriadne citlivé prepojenie jeho architektúry s okolitou prírodou a riekou Dunaj, poskytuje návštevníkom neopakovateľné pohľady nielen na vystavované výtvarné diela, ale predovšetkým na flóru a faunu, ktorá je na polostrove umenia v každom ročnom období jedinečná.
V priľahlom sochárskom parku môžu návštevníci vidieť diela viacerých osobností sochárskej scény. Výnimočnou je aj prechádzka po pochôdznej časti strechy múzea, kde najmä pohľad na Bratislavu, Malé Karpaty a majestátny tok Dunaja býva vždy nezabudnuteľným zážitkom.

Na záver ostáva už len pochváliť kultúrne správanie sa našich žiakov, ktorých aj pracovníci GMB označili za veľmi dobre vychované deti.

Autorka článku: PaedDr. K. Sedláčková