Prechádzka mestom Nové Zámky

Dňa 17.06.2022 sme so žiakmi 8.A a 9.B absolvovali prechádzku po meste Nové Zámky. Naším sprievodcom, ktorý nám zabezpečil odborný výklad, bol pán Alexander Štrba. Jeho vzťah k rodnému mestu je nesmierne vrúcny. Pozná každé jedno jeho "zákutie". Svojimi vedomosťami a pútavým prejavom si získal pozornosť a rešpekt mladých ľudí. Našou prvou zastávkou bola Socha najsvätejšej Trojice, pri ktorej nám opísal všetky postavy a historické súvislosti, ktoré sa viažu k mestu. Upozornil nás aj na mestský erb, ktorý sa nachádza neďaleko monumentu. Pýchou novozámockého námestia je aj týčiaca sa socha Antona Bernoláka. Lektor nám spomenul aj veľa historických súvislostí. Upozornil nás aj na Námestie Antona Bernoláka a posledné miesto jeho odpočinku. Potom sme sa presunuli do Františkánskeho kostola v Nových Zámkoch, kde sme si mali možnosť pozrieť krátky dokument o histórii kláštora. Kalvária bola ďalšou zastávkou. Po vystúpaní "schodami do neba" sme mali možnosť zachytiť a precítiť krásne a historické miesto. Synagóga bola bodkou našej prechádzky. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí z dejín judaizmu.
Ďakujeme pánovi Štrbovi za pútavý výklad o Nových Zámkoch. Tešíme sa na ďalšie potulky naším mestom.
PaedDr. Oľga Kasášová