Opäť máme ocenené práce vo výtvarnej súťaži Vesmír očami detí

Každoročne sa zapájame do výtvarnej súťaže Vesmír očami detí. Aj v tomto roku zo školského...

Výtvarná súťaž Betlehemská hviezda

Naša škola sa zapojila do výtvarnej súťaže Betlehemská hviezda, ktorú vyhlásila Základná umelecká škola v Nových...

Škola v galérii

V mesiaci september prebiehalo podujatie Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2023, do ktorého sa zapojila aj...

Výstava domácich prác našich žiačok

Rôzne výstavy výtvarných prác žiakov robíme v škole bežne. Pravidelne obmieňame výstavky zo školských prác, rôzne...

Úspech v regionálnom kole výtvarnej súťaže Vesmír očami detí

Nedávno sme uverejnili virtuálnu výstavku výtvarných prác žiakov 1. a 2. stupňa,  ktorými sa zapojili do...

Školské kolo výtvarnej súťaže Vesmír očami detí

Každoročne sa naša škola zapája do súťaže Vesmír očami detí.  Tento rok sme sa tematicky...

Poznávame moderné umenie v BRATISLAVSKÝCH GALÉRIÁCH

V minulom školskom roku sme v projekte GMB Umenie zblízka7 získali vstupenku pre žiakov našej školy zdarma...