Predškoláci na Bethlenke - MAGIC ENGLISH

Dnes sa uskutočnilo na Bethlenke druhé stretnutie stimulačného programu „Predškoláci na Bethlenke“. Dnešné stretnutie začalo v školskej jedálni, kde si deti a rodičia po úvodnom slove pozreli krátku scénku našich ôsmačok v anglickom jazyku. Dievčatá, boli ste fantastické! Predškoláci potom absolvovali hravé aktivity s pani učiteľkami v triedach. Rodičia mali zatiaľ prednášku s pani psychologičkou PhDr. Zuzkou Kurucovou na tému „Ani málo, ani veľa.“ Milé deti, boli ste mimoriadne šikovné. Tešíme sa na vás o týždeň.