Predškolská príprava na Bethlenke - 4. stretnutie

Dnes predškoláci absolvovali 4. stretnutie Predškolskej prípravy, s pani učiteľkami riešili zábavné úlohy a navštívili aj školskú knižnicu. Rodičia si mohli zatiaľ vypočuť prednášku pani psychologičky Andrey Nagyovej na tému "Ako zvládať emócie dieťaťa". Tešíme sa na Vás budúci týždeň na záverečnom stretnutí.