Príhovor pani riaditeľky k začiatku šk. roka

Vážení kolegovia, milí žiaci!
 
Prázdninové mesiace ubehli neuveriteľne rýchlo a my sa tu opäť stretávame - vy žiaci si sadáte do školských lavíc a my pedagógovia zaujímame svoje miesto pred katedrou.
Vítam všetkých pedagogických aj nepedagogických pracovníkov školy , ktorým želám veľa trpezlivosti, úspechov v práci i osobnom živote.
Milí žiaci,
začína sa ďalší rok, ktorý sa určite zaradí medzi úspešné školské roky. Budete pracovať pod vedením svojich učiteľov, ktorí vám so zodpovednosťou a vysokou profesionalitou budú odovzdávať poznatky, ktoré Vám rozšíria obzor vašich doterajších vedomostí. Viem, že to bude náročné obdobie, ale zároveň verím, že to na našej škole zvládnete, čo najlepšie. Teším sa na úspešných riešiteľov olympiád a rôznych súťaží, na vynikajúcich športovcov , na všetkých žiakov, ktorí v tomto školskom roku svojimi výsledkami budú rozdávať radosť svojim rodičom, učiteľom a budú šíriť dobré meno našej školy…
Teraz sa prihováram vám, naši najmenší školáci:
Milí prváci!
Som veľmi rada, že vás môžem privítať na našej Bethlenke.. Vaše triedne pani učiteľky sa na vás už veľmi tešili, a preto vám pripravili triedu, aby ste sa v nej po celý školský rok cítili spokojne. A čo vás čaká v nastávajúcom období? Popasujete s písmenkami, číslicami. Prečítate prvé slová a potom celú knihu, spočítate peniažky. Ruka sa pri písaní prestane triasť, napíšete krásne písmenká a všetci budú obdivovať vaše obrázky. Bude to pre vás náročný rok, ale pomocou vašich pani učiteliek hravo zvládnete všetky školské povinnosti a takto rozšírite rady našich šikovných betleňákov.
Milí deviataci!
Čaká vás posledný školský rok na našej Bethlenke. Užite si ho v zdraví, v spokojnosti, ale i v zodpovednej príprave na skúšky , ktoré vás v tomto školskom roku čakajú. Verím, že vďaka vašim učiteľom sa vám podarí získať kvalitné vzdelávanie. Som presvedčená , že poznatky, ktoré nadobudnete, úspešne zúročíte na Testovaní 9, na prijímacích skúškach a budú pevným základom , o ktoré sa môžete opierať v ďalšom štúdiu..
Všetkým mojim kolegom chcem vyjadriť svoju úctu a vďaku za vynaloženú prácu, ktorá bude náročná, pohlcuje celého človeka, berie veľa energie, ale aj pozitívne ňou nabíja. Želám vám , vážení kolegovia, v novom školskom roku veľa zdravia, veľa tvorivého elánu, dobrých nápadov a veľa síl na prekonávanie problémov, ktoré prináša pre každého z nás nadchádzajúce obdobie. Verím, že aj napriek ťažkej spoločenskej situácii, tento školský rok opäť úspešne zvládneme.
Mgr. Iveta Rajčániová