Prvé sväté prijímanie

V sobotu 25. mája 34 našich tretiakov sa dotklo Božieho kráľovstva. Vtedy po prvýkrát prijali Ježiša vo Sviatosti oltárnej. Tie sa na tento výnimočný deň svedomito pripravovali už niekoľko mesiacov. Vyvrcholením ich úsilia bola  veľká udalosť, ktorá je mimoriadna nielen v živote týchto detí, ale je aj krásnym sviatkom rodiny celej farnosti.

Slávnostnú svätú omšu prvého svätého prijímania celebroval pán kaplán Martin Šalamon, z rúk ktorého deti po prvýkrát prijali Ježiša v Eucharistii. Veríme, že táto nezabudnuteľná chvíľa im zostane natrvalo v srdiečkach a bude zároveň štartovacím miestom pre ich ďalší duchovný život.

Úprimná vďaka patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a priebehu tejto krásnej slávnosti.

Autorka článku: Mgr. Katarína Morauszká