Riaditeľské voľno

Vážení rodičia, milí žiaci,
oznamujeme vám, že riaditeľka školy udeľuje z prevádzkovo-organizačných dôvodov žiakom Základnej školy na Ulici G. Bethlena 41, Nové Zámky dňa 2.2.2024 riaditeľské voľno.