Rodičovské združenie

Zasadnutie triedneho rodičovského združenia sa uskutoční v termíne od 14. do 18.9.2020 (okrem 15.9.2020) online formou pomocou aplikácie ZOOM. Presný dátum a čas vám oznámia triedni učitelia vašich detí prostredníctvom žiackej knižky.