Rodičovské združenie Bethlenko

Názov: Rodičovské združenie Bethlenko
IČO: 42370957
Právna forma: 701 Združenie (zväzok, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Číslo účtu: 2946012044/1100 Tatra banka Nové Zámky

Predseda: Ildikó Javorčíková
Tajomník: Andrea Stern
Hospodárka: Alexandra Hrušková
Revízorka: Monika Benczeová

 

Zoznam triednych dôverníkov v školskom roku 2023/2024

Trieda Meno a priezvisko
1.A Michaela Končeková
1.B Klaudia Balážovičová
1.C Michaela Sedlár
1.S Markéta Juhászová
2.A Marianna Kucmanová
2.B Michal Vašek
2.C Eva Moravčíková
3.A Ildikó Lizáková
3.B Diana Veselká
3.C Marian Mészáros
4.A Monika Benczeová
4.B Kitti Šatková
4.C Alexandra Hrušková
5.A Katarína Sádecká
5.B Denisa Zofčáková
5.C Karina Bodáková
6.A Paulína Grófová
6.B Ildikó Javorčíková
6.C Lucia Marenčíková
7.A Andrea Bosá
7.B Klaudia Lieskovská
7.C Gabriela Meravá
8.A Marcel Kováč
8.B Kristína Bačiková
8.C Juraj Korpáš
9.A Zlatica Hégerová
9.B Andrea Stern

Rodičovské združenie

Zasadnutie triedneho rodičovského združenia sa uskutoční v termíne od 14. do 18.9.2020 (okrem 15.9.2020) online formou pomocou aplikácie ZOOM. Presný dátum a čas vám oznámia triedni učitelia vašich detí prostredníctvom žiackej knižky.