Rozlúčka s 1. stupňom

Dnešným dňom sa naši štvrtáci slávnostne rozlúčili s prvým stupňom. Predstavili sa vážne, ale i zábavne - spevom, tancom, básňami i krátkou scénkou. Opäť predviedli všetkým prítomným svoju šikovnosť, kreativitu a chuť byť stále lepšími žiakmi našej Bethlenky. Okrem smiechu, úsmevu, potlesku boli aj slzy. Síce to boli slzy šťastia, no boli to aj slzičky smútku za tak úžasnými žiakmi. Prajeme Vám naši drahí štvrtáci veľa šťastia a úspechov v ďalšom štúdiu.

Mgr. Siposová, Zemková, Takácsová