Ruské slovo

Aj v tomto školskom roku nás reprezentovali  žiaci našej školy v celoslovenskej recitačnej súťaži v ruskom jazyku "Ruské slovo".  Zúčastnení žiaci získali vynikajúce umiestnenia.

1.miesto: poézia - Miriam Ružíková

2.miesto: sólový spev - Gabriel Suchý

Našim žiakom srdečne gratulujeme  a ďakujeme pani učiteľke Farkashovej za prípravu.