Šaliansky Maťko 2024

Dňa 18.01.2024 sa v priestoroch našej školskej knižnice uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko 2024. Zúčastnili sa jej žiaci vo všetkých vekových kategóriách. Porota si ochotne vypočula slovenské povesti v interpretácii našich recitátorov. Naše milé pani učiteľky - porotkyne: Mgr. Adriana Baloghová, PaedDr.Gabriela Mizereová, Mgr. Jana Siposová, PhD. - mali neľahkú úlohu, aby vybrali tých najlepších inteprétov, ktorí nás budú reprezentovať v okresnom kole.
Jej verdikt bol nasledovný:
I.kategória:
1. miesto: Branko Michač
2. miesto: Adam Hába
 
II. kategória:
1. miesto: Viktória Kádeková
2. miesto: Lucas Békešský
3. miesto: Sofia Simonová
 
III.kategória:
1. miesto: Emma Kasášová
2. miesto: Lucia Laurová
3. miesto: Tereza Poništová
Všetkým deťom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu svojich tried. Vďaka patrí aj pani porotkyniam a pani učiteľkám, ktoré sa deťom venovali. Postupujúcim deťom prajeme veľa zdravia a šťastia v okresnom kole recitačnej súťaže v interpretácii slovenských povestí!