Šaliansky Maťko – okresné kolo

Tento chlapec, to som ja, Šaliansky Maťko,
Maťko preto, že ma tak volajú, a šaliansky preto,
že som sa narodil v Šali.

Dňa 17. 01. 2023 sa uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže v interpretácii slovenských povestí Šaliansky Maťko. Každoročne sa koná v Základnej škole na Bernolákovej ulici v Šuranoch.
Našu školu reprezentovali dve recitátorky.  Viktória Kádeková /IV.C/ nás vzorne zastupovala v II. kategórii.
V III. kategórii našu Bethlenku reprezentovala Emma Kasášová /VI.C/, ktorá si vysúťažila tretie miesto v okresnom kole Šalianskeho Maťka.
Emmke srdečne blahoželáme a obom dievčatám veľmi pekne ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy a prajeme im veľa zdravia a ďalších úspechov!

PaedDr. Oľga Kasášová