Šaliansky Maťko - školské kolo

Tento chlapec, to som ja, Šaliansky Maťko,
Maťko preto, že ma tak volajú, a šaliansky preto,
že som sa narodil v Šali.

Dňa 12. 12. 2022 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže v interpretácii slovenských povestí Šaliansky Maťko. Každoročne sa realizuje v našej školskej knižnici.
Deti súťažili v troch vekových kategóriách. Pani učiteľky - PaedDr. Gabriela Mizereová, PaedDr. Katarína Sedláčková a Mgr. Adriana Baloghová – pozorne počúvali slovenské povesti v podaní našich recitátorov.
Porota mala neľahkú úlohu, ale jej verdikt bol napokon nasledovný:
1. kategória:
1. miesto: Adela Lőrinczová
2. miesto: Michal Borka

2. kategória:
1. miesto: Viktória Kádeková
2. miesto: Tereza Széplakyová
3. miesto: Marko Szűcs

3. kategória:
1. miesto: Emma Kasášová
2. miesto: Lucia Laurová
3. miesto: Daniela Szuszeková

Všetkým zainteresovaným ďakujeme za príjemne strávené dopoludnie a za organizáciu školského kola súťaže. Tešíme sa na ďalšie podujatia!
Deťom ďakujeme za dôslednú prípravu a srdečne im blahoželáme! Víťazom prajeme veľa šťastia v okresnom kole, ktoré sa bude konať v Šuranoch.

PaedDr. Oľga Kasášová