ŠKD v časoch pandémie

Od 11.1. 2021 je na našej Bethlenke k dispozícii školský klub pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a pre rodičov, ktorí z ich povahy práce nemôžu vykonávať home office. Chod školského klubu zabezpečujú naše pani vychovávateľky. V dopoludňajších hodinách prebieha výchovno-vzdelávací proces  a v popoludňajších hodinách deti trávia voľný čas pobytom na školskom dvore, ihrisku a venujú sa rôznym zábavným, športovým, tvorivým aktivitám a spoločenským hrám. Stravovanie majú deti zabezpečené v našej školskej jedálni. Sme radi, že aspoň takto môžeme pomôcť niektorým rodičom so starostlivosťou o ich  deti v tejto zložitej dobe.