V mesiaci september prebiehalo podujatie Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2023, do ktorého sa zapojila aj Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch. Vzdelávacie programy k Stálej expozícii umenia 16. - 20. storočia boli pre školské skupiny v mesiaci september zdarma.

Naša škola využila túto možnosť a navštívili sme Stálu expozíciu umenia 16. - 20. storočia s piatimi triedami z ročníkov 5.-9.

Žiaci si prezreli veľmi hodnotnú zbierku obrazov manželov Zmetákovcov, dozvedeli sa zaujímavosti nielen o umeleckých dielach, ale aj o zberateľstve umenia a fungovaní galérie. Stálou expozíciou nás sprevádzala galerijná pedagogička K. Decsi, ktorá nás aj v limitovanom čase (vyučovacou hodinou) dokázala zaujať a odovzdať nám množstvo informácií.

Ďakujeme za možnosť zdarma navštíviť galériu a tešíme sa na ďalšie návštevy aj aktuálnych výstav.