Školská knižnica

 

Školská knižnica v našej základnej škole sa nachádza na prízemí oproti vitríne so športovými trofejami. Obsahuje viac ako 3500 knižných titulov. Sú to knihy staršie, ale i novšie, pre malých, ale aj veľkých žiakov našej školy. Máme mnoho knižných titulov, ktoré využívajú naši žiaci na vyučovacích hodinách literatúry a čítania. Žiaci, ktorí radi čítajú, môžu si prísť vypožičať knihu aj samostatne každý štvrtok v čase od 13:00 do 14:00 hod.

Je radosť pozerať sa na žiakov, ako si obzerajú knihy a vyberajú, čo ich zaujme. Niektorí (maličkí) si vyberajú podľa obrázkov, iní podľa záujmu alebo podľa spisovateľa, ktorý dielo napísal (to sú tí starší). 

Naši najmenší si vyberajú zväčša rozprávky. Väčší zase encyklopédie alebo knihy, ktoré potrebujú na vypracovanie projektov na vyučovacích hodinách. Samozrejme, máme aj žiakov, ktorí si prídu požičať knihu jednoducho preto, lebo vo svojom voľnom čase radi čítajú. 

Vieme, že ktorákoľvek publikácia z našej bohatej zbierky si istotne nájde svojho čitateľa a určite nie jediného. Preto sa budeme tešiť z každej novej knihy, ktorá sa objaví v našej knižnici.

Školská knižnica je zároveň vybavená aj počítačovými zostavami, ktoré sú napojené na internetovú sieť. Takto knižnica plní funkciu multimediálnej učebne, ktorej cieľom je získavanie informácií z viacerých zdrojov.