Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Dňa 17.10.2023 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Zúčastnili sa jej žiaci 8.-9. ročníka, ktorí si medzi sebou zmerali sily.
Prvá časť pozostávala z didaktického online testu. Po jeho skončení sa žiaci pustili do druhej časti - transformácie textu, na ktorý mali presne stanovený čas. Cieľom bolo žánrovo i štylisticky spracovať zadanú tému čo najoriginálnejšie.
Tretia časť olympiády - rečnícky prejav - našich súťažiacich zrejme potrápil najviac. Deti mali odprezentovať zadanú tému pred odbornou porotou i svojimi rovesníkmi so všetkými znakmi rečníckeho prejavu. Iste si to vyžadovalo značnú dávku odvahy, no ich prejavy boli naozaj obdivuhodné! Ďakujeme za skvelú reprezentáciu svojich tried.
Konečné umiestnenie bolo nasledovné:
1. miesto: Hugo Héger (9.A)
2.miesto: Albert Kiss (8.B)
3. miesto: Peter Rosík (9.A)
Deťom srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!
Víťaz školského kola bude našu Bethlenku reprezentovať v okresnom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.
Hugovi prajeme veľa šťastia!