Školské kolo výtvarnej súťaže Vesmír očami detí

Každoročne sa naša škola zapája do súťaže Vesmír očami detí.  Tento rok sme sa tematicky zamerali nielen na život vo vesmíre, ale aj vesmírny výskum. Pracovali sme prevažne kombinovanými technikami. Z množstva prác, ktoré z triednych kôl postúpili do školského kola, sme vybrali aspoň niekoľko do virtuálnej výstavy, ktorú si tu môžete prezrieť.