Skvelý úspech našich recitátoriek v krajskom kole recitačnej súťaže ...a Slovo bolo u Boha...

Naša Bethlenka sa pravidelne zúčastňuje rôznych súťaží. Výnimkou nie sú ani recitačné. Dňa 28.4.2022 sa v Topoľčanoch uskutočnilo krajské kolo recitačnej súťaže v prednese kresťanskej poézie a prózy ...a Slovo bolo u Boha...

V úvode organizátori všetkých srdečne privítali a súťažiacich rozdelili do tried.

V III. kategórii  poézie našu školu vzorne reprezentovala Emma Kasášová, žiačka 5.C triedy, ktorá si - napriek obrovskej konkurencii - vysúťažila krásne 3.miesto.

 V IV. kategórii poézie nás zastupovala Sofia Mária Kasášová z 8.A triedy, ktorá takisto obsadila skvelú tretiu priečku.

Obom recitátorkám srdečne gratulujeme a  želáme im veľa šťastia aj v ďalších súťažiach! Ďakujeme za šírenie dobrého mena našej Bethlenky a mesta Nové Zámky.

PaedDr. Oľga Kasášová