Slávik Slovenska 2024

Dňa 25.04. 2024 sa na Betlenke uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže
„Slávik Slovenska“. O postupové miesta zabojovalo 34 spevákov v troch
kategóriách. Porota mala veľmi ťažkú úlohu ( vybrať tých najlepších ), pretože
všetky deti spievali veľmi pekne. Napokon sa zhodla na menách víťazov
nasledovne:
kategória - ročníky 1-3:

1. miesto : Veronika Mia Kucmanová z II.A
2. miesto : Nina Kalmanová z II.A
3. miesto : Ella Viktória Gogola z II.A

kategória – ročníky 4-6 :

1. miesto : Daniel Suchý z V.B
2. miesto : Tobias Zofčák z V.B
3. miesto : Nathaly Fűriová zo IV.B

kategória – ročníky 7-9 :

1. miesto : Lucia Laurová zo VII.C
2. miesto : Dominika Lampertová zo VII.C
3. miesto : Lea Kočišová zo VII.A

Víťazi jednotlivých kategórií budú našu Betlenku reprezentovať dňa 15. mája
2024 v Okresnom kole Slávika Slovenska v MO Matice slovenskej v Nových
Zámkoch. Všetci im budeme tuho držať päste.
Mgr. Štefan Prešinský