Slávik Slovenska – celoslovenské finále

26.6.2019 sa Gabriel Suchý, žiak 6.C triedy, zúčastnil národného finále celoštátnej súťaže detí a mládeže v interpretácii ľudovej piesni Slávik Slovenska 2019. 29. ročník tejto speváckej súťaže sa konal pod záštitou Petra Dvorského. Do súťaže bolo zapojených 32000 žiakov, z ktorých sa tí najlepší prebojovali do celoslovenského finále. Gabko sa svojím bezprostredným a profesionálnym vystúpením stal vo svojej kategórii laureátom Slávika Slovenska 2019 a bol mu udelený titul Bronzový Slávik Slovenska 2019.

Je to vynikajúci úspech, pretože v histórii školy sme sa prvýkrát vďaka Gabkovi umiestnili na stupni víťazov. Z umiestnenia mala veľkú radosť pani zástupkyňa Mgr. T. Valachová, ktorá nášho šikovného žiaka pripravovala. Gabkovi blahoželáme k umiestneniu a ďakujeme za vzornú reprezentáciu Bethlenky.

Mgr. A. Plháková