Spevácka súťaž Slávik Slovenska 2023

Dňa 27. apríla 2023 sa na našej Betlenke konalo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska. Zúčastnilo sa ho 36 najlepších spevákov školy, ktorí súťažili v troch kategóriách: I. žiaci ročníkov 1 – 3, II. žiaci ročníkov 4 – 6 a III. žiaci ročníkov 7 – 9. Trojčlenná porota mala veľmi ťažkú úlohu, pretože si vypočula množstvo veľmi dobrých spevákov, a z každej kategórie mohla posunúť do okresného kola iba jedného. Po dôkladnom zvážení sa porota dohodla takto:

I. kategória – 1. miesto Nela Mlinarčíková III.C
2. miesto Erik Varga II.A
3. miesto Nina Kalmanová I.A

II. kategória – 1. miesto Daniel Suchý IV.B
2. miesto Lucia Laurová VI.C
3. miesto Dominika Lampertová VI.C

III. kategória – 1. miesto Natália Anna Buffová IX.A
2. miesto Lea Franková VII.C
3. miesto Soňa Gašparíková VIII.A

Víťazom jednotlivých kategórií srdečne blahoželáme a budeme im držať palce
v okresom kole, ktoré by sa malo uskutočniť do 19. mája 2023.

Mgr. Štefan Prešinský