Stretnutie s fantasy literatúrou

Ďakujeme Knižnici Antona Bernoláka za pozvanie na besedu so spisovateľkou fantasy literatúry Adrianou Bolyovou. Mali sme možnosť spoznať  literárne začiatky   mladej spisovateľky, ktorá nám zároveň veľmi ochotne odpovedala na zvedavé otázky našich žiačok .Želáme mladej autorke veľa tvorivých nápadov a veľa verných čitateľov tohto zaujímavého žánru.