Svetový deň boja proti rakovine – 4. február

Dňa 3.2.2023 sme si na našej škole pripomenuli Svetový deň boja proti rakovine rozhlasovou reláciou, pripravenou nástenkou pri vchode budovy, aby sme sa so žiakmi mohli o tomto dni porozprávať.
Únia pre medzinárodnú kontrolu rakoviny vyhlásila 4. február za Svetový deň boja proti rakovine.
Aj naša základná škola sa pripojila k tejto výzve nosením fialovej stužky po celý deň. Ako súčasť Koalície škôl za duševné zdravie nám záleží na duševnej pohode každého jedného člena a členky našej školy. Všetkým zapojeným zamestnancom sa chcem ešte raz poďakovať.

Mgr. Mária Dobiášová