Svetový deň rodiny

Každý rok 15. mája oslavujeme Svetový deň rodiny. Jeho význam spočíva v pripomenutí si dôležitosti rodiny ako základu spoločnosti. Rodina je nositeľom hodnôt, akými sú láska, priateľstvo, porozumenie a rodinná súdržnosť.

Pri tejto príležitosti sme si pripravili aktivity pre našich žiakov. Rozprávali sme sa, na chvíľu sme sa zahrali na rodičov a prebrali ich úlohu v rodine.

Najmenší žiaci výtvarne stvárnili členov rodiny, tretiaci a štvrtáci vložili krásne myšlienky do slohových prác. Druháci k výtvarným prácam pripojili aj zaujímavé výroky o rodine a napísali o nej.

Z každej práce našich žiakov vyžaruje láska. Láska k rodičom, starým rodičom i blízkej rodine.

Mgr. Erika Zemková