Dňa 22. marca sme si v škole pripomenuli Svetový deň vody. V triedach sme uskutočnili
rôzne aktivity. Robili sme zaujímavé pokusy s vodou, tvorili rýmovačky, vymýšľali básničky,
kreslili kvapôčky a vyrábali tabuľky o šetrení pitnej vody. Premietli sme si prezentáciu
o vode, porozprávali sme sa o význame vzácnej tekutiny, bez ktorej nemôžeme žiť.
Ochutnávali sme rôzne druhy nápojov, ktoré sme si priniesli v opakovane použiteľných
fľašiach. Zapojili sme sa tým aj do envirovýzvy „Ukáž svoju fľašu.“ Nafotili sme žiakov so
svojimi obľúbenými fľašami a zaslali ich do súťaže NATUR-PACKU. V tento deň prišli
mnohí žiaci oblečení v modrom, čím zdôraznili svoje zodpovedné správanie k prírode.
Vyzvali sme všetkých k pitiu čistej vody a jej šetreniu.

Mgr. Henrieta Takácsová