Testovanie 9 2021

Externé testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl a žiakov 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v školskom roku 2020/2021  pod názvom Testovanie 9 2021 sa uskutoční 9. júna 2021. Žiaci budú testovaní z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Špecifikáciu testov, harmonogram a podrobnejšie informácie nájdete na:

https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

Ak sa žiak so závažných dôvodov nevie zúčastniť Testovania 9 v riadnom termíne, využije náhradný termín Testovania 9 2021, ktorý sa uskutoční 24. júna 2021 v príslušnom krajskom meste.