Testovanie 9 - 2023

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) uskutočňuje celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl.  Testovania 9 2023 sa uskutoční  22. marca 2023 (streda) z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Žiaci, ktorí sa z objektívne preukázateľných dôvodov nezúčastnia riadneho termínu Testovania 9, absolvujú toto testovanie v náhradnom termíne 4. apríla 2023 v krajskom meste v sprievode rodičov. Podrobnejšie informácie o testovaní nájdete na https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9.