Trojnásobný úspech našich žiakov v celoslovenskej literárnej súťaži Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko...

Každoročne sa organizuje literárna súťaž Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko... Deti majú možnosť vyjadriť svoj vrúcny vzťah k materčine a k rodnému Slovensku.
Žiaci našej školy sa do súťaže pravidelne zapájajú. Tešíme sa, že ich práce priniesli svoje „ovocie“ v podobe ocenení , z ktorých máme nesmiernu radosť.
Traja žiaci nás veľmi potešili skvelým výkonom, pretože odborná porota ocenila práve ich literárne práce.
Čestné uznanie získali dvaja bývalí žiaci Michaela Šuláková a Adam Baka. Našim absolventom srdečne blahoželáme a ďakujeme im za vynikajúcu reprezentáciu Bethlenky. Pani učiteľke PaedDr. Kataríne Sedláčkovej ďakujeme za prípravu detí.
Ocenená bola aj žiačka V. C triedy Emma Kasášová. Tešíme sa z každého jedného úspechu ktoréhokoľvek dieťaťa našej Bethlenky.
Deťom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu našej školy. Prajeme im veľa zdravia a ďalších úspechov...

PaedDr. Oľga Kasášová