Týždeň vedy a techniky v našej škole

Uplynulý týždeň sa niesol v duchu technickej a vedeckej ríše. Naši žiaci si počas týchto dní mohli prehĺbiť svoje teoretické vedomosti o pojme technika, dozvedeli sa bližšie o majstrovi techniky - Aurelovi Stodolovi. Navštívili našu knižnicu, kde si prezreli viaceré encyklopédie a dočítali sa tak o rôznych vynálezoch a pokusoch. Niektoré pokusy si  aj vyskúšali so svojimi p. učiteľkami vo svojich triedach. Cieľom rôznych podujatí, ktoré sa konali po Slovensku, bolo podporiť záujem o vedecké a technické vnímanie rôznych pokusov, rozvíjanie a dopad umelej inteligencie. Žiakov najviac zaujímala robotika, kde sa z jednoduchého hrania dá vytvoriť niečo funkčné, prospešné, prípadne celý  nový vynález.