Uskutočnil sa druhý ročník súťaže „Mozog Bethlenky“ na našej škole

Dňa 26. mája 2022 sa uskutočnil druhý ročník vedomostnej súťaže na našej škole „Mozog Bethlenky“, ktorú organizoval žiacky parlament. Cieľom súťaže bolo upevňovať tímovú spoluprácu, keďže v nej súťažili trojčlenné družstvá, ktoré museli preukázať nielen svoje vedomosti, ale aj dôvtip a kreativitu. O súťaž bol mimoriadny záujem, pretože do druhého ročníka sa prihlásilo až 13 tímov z ročníkov 5-9, ktoré bojovali  o hlavnú cenu – 100€.

V prvom súťažnom kole boli žiaci preverení z vedomostí zo školských predmetov, pričom témy si vyberali sami. Tri tímy s najnižším bodovým ziskom po prvom kole skončili, takže do druhého kola postúpilo zostávajúcich 10 družstiev. Druhé kolo bolo zamerané na rôzne oblasti a všeobecné vedomosti, pričom tímy si vyberali otázky navzájom. Po druhom kole sa zredukoval počet tímov na sedem. Tie pokračovali tretím kolom, v ktorom kapitáni v časovom limite jedna minúta museli vysvetliť bežné slová, pričom za každé uhádnuté slovo získal tím dva body. Po treťom kole v súťaži pokračovalo už len päť družstiev s najvyšším bodovým ziskom. Cieľom štvrtého kola bolo zistiť, ako žiaci poznajú rôzne slovenské a svetové osobnosti. Kapitáni ich museli čo najpodrobnejšie opísať a za každú uhádnutú osobnosť získal tím dva body. Nasledovalo predposledné kolo s poslednými štyrmi družstvami. Toto kolo sa zameriavalo na dôvtip a dramatizačné schopnosti súťažiacich, ktorí museli v časovom limite päť minút pantomimicky predviesť slovné spojenia pozostávajúce z prídavného a podstatného mena. Za každé uhádnuté spojenie získal tím päť bodov. Toto kolo bolo pre všetkých súťažiacich najnáročnejšie a komplexne preverilo ich zručnosti. Do absolútneho finále postúpili zostávajúci traja s najvyšším skóre. Vo finále mohli staviť akýkoľvek počet bodov, ktoré dosiahli , čiže aj si zdvojnásobiť svoje konto. Na to však museli preukázať svoju schopnosť identifikovať správne osobnosť alebo uhádnuť známe miesto. Absolútnym víťazom sa stal tím REORE(Roman Cvik, Richard Handl, Adam Gróf- všetci 9.C), ktorý získal 99 bodov a vyhral hlavnú cenu. Striebornú medailu získal tím KOCKY(Samuel Slobodník, Oliver Juhás, Viktor Vaš -9.B)a na bronzovej priečke tím Cottongrabbers (Samuel Laho, Ľuboš Kovačič, Alex Knihár- 8.A)Víťazom, ale aj všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme a veríme, že aj keď neuspeli, riadne sa zabavili a strávili príjemný čas. Dúfame, že žiaci našej školy budú mať  záujem zapojiť sa do súťaže aj v budúcom školskom roku.