Uskutočnil sa štvrtý ročník vedomostnej súťaže - „Mozog Bethlenky“

Dňa 17. mája 2024 sa uskutočnil štvrtý ročník vedomostnej súťaže na našej škole – Mozog Bethlenky, ktorú organizoval žiacky parlament. Cieľom súťaže bolo upevňovať tímovú spoluprácu, keďže v nej súťažili trojčlenné družstvá, ktoré museli preukázať nielen svoje vedomosti, ale aj dôvtip a kreativitu. O súťaž bol mimoriadny záujem, pretože do druhého ročníka sa prihlásilo až 22 tímov z ročníkov 5-9, ktoré bojovali  o hlavnú cenu – 100€.

V prvom súťažnom kole boli žiaci preverení z vedomostí zo školských predmetov, pričom témy si vyberali sami. Osem tímov s najnižším bodovým ziskom po prvom kole skončilo, takže do druhého kola postúpilo zostávajúcich 15 družstiev. Druhé kolo bolo zamerané na rôzne oblasti a všeobecné vedomosti, pričom tímy si vyberali otázky navzájom. Po druhom kole sa zredukoval počet tímov na desať. Tie pokračovali tretím kolom, v ktorom kapitáni v časovom limite jednej minúty museli vysvetliť bežné slová, pričom za každé uhádnuté slovo získal tím jeden bod. Po treťom kole v súťaži pokračovalo už len sedem družstiev s najvyšším bodovým ziskom. Cieľom štvrtého kola bolo zistiť, ako žiaci poznajú rôzne slovenské a svetové osobnosti. Kapitáni ich museli čo najpodrobnejšie opísať a za každú uhádnutú osobnosť získal tím dva body. Nasledovalo predposledné kolo s poslednými piatimi družstvami. Toto kolo  sa zameriavalo na dôvtip a dramatizačné schopnosti súťažiacich, ktorí museli v časovom limite päť minút pantomimicky predviesť slovné spojenia pozostávajúce z prídavného a podstatného mena. Za každé uhádnuté spojenie získal tím päť bodov. Toto kolo bolo pre všetkých súťažiacich najnáročnejšie a komplexne preverilo ich zručnosti. Do absolútneho finále postúpili zostávajúci traja s najvyšším skóre. Vo finále mohli staviť akýkoľvek počet bodov, ktoré dosiahli , čiže aj si zdvojnásobiť svoje konto. Na to však museli preukázať svoju schopnosť identifikovať správne osobnosť alebo uhádnuť známe miesto. Absolútnym víťazom sa stal tím - BWC 3 v zložení Martin Marenčík, Michal Chovanec (obaja 9.b) a Marko Mituchovič (9.a), ktorý získal 127 bodov. Víťazi získali  hlavnú cenu. Pomyslenú striebornú medailu získal tím Tetraéder 9.a reprezentovaný Martinom Krištofom, Patrikom Turczelom a Petrom Rosíkom so ziskom 126 bodov a na bronzovej priečke tím Zámockí šuhaji 9.b zastúpený Alexom Findom, Alexom Hamranom a Teodorom Tiborom Várnagyom, ktorým ušla strieborná priečka z dôvodu vsadenia nízkej bodovej hodnoty vo finále.Víťazom, ale aj všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme a veríme, že aj keď neuspeli, riadne sa zabavili a strávili príjemný čas. Dúfame, že žiaci našej školy budú mať záujem zapojiť sa do súťaže aj na budúci školský rok.