Uskutočnilo sa 7. zasadnutie ŽP

Dňa 7. apríla 2021 sa uskutočnilo siedme tohtoročné zasadnutie ŽP, ktoré otvorila jeho predsedníčka Jana Labancová. V úvode všetkých privítala po veľkonočných prázdninách s vierou, že si oddýchli a načerpali sily do záverečného štvrťroka. Následne sa prideľovali body do súťaže o „naj triedu školy“, keďže za posledný mesiac nás viacerí žiaci mimoriadne úspešne reprezentovali na okresných aj krajských súťažiach rôznych vedomostných olympiád.

Ďalším bodom programu bolo vyhlásenie výsledkov súťaže o najlepšiu knižnú recenziu. Keďže sme tentokrát obdržali viaceré veľmi kvalitné knižné recenzie, dostali členovia parlamentu domácu úlohu si ich všetky prečítať a určiť individuálne poradie. Počas zasadnutia sme napokon vybrali top tri, autori ktorých získajú hodnotné  knižné poukážky. Tretie miesto obsadili zhodne Veronika Makaiová (VI.B) a Samuel Laho (VII.A) so svojimi recenziami o knihách Barva kouzel a Alchymista., na 2. mieste skončil s textom o prechode hrebeňom Nízkych Tatier od Baričáka Kristián Milan Májovský (VIII.B).a absolútnym víťazom sa stala Hana Vojtelová (VII.B) so svojou recenziou o Mačacích bojovníkoch.

V ďalšej časti sme analyzovali prvýkrát realizovaný Super kvíz zameraný na vedomosti žiakov o filmoch a knihách. Členovia ŽP boli mimoriadne spokojní s vysokou účasťou, keďže kvízu sa spolu zúčastnilo vyše 100 žiakov z ročníkov 4. - 9. Víťazmi a držiteľmi knižných poukážok medzi štvrtákmi sa stali: Emma Kasášová, Lucia Meravá - Harry Potter a Miroslav Sviták – Marvel (všetci IV.C)
Na druhom stupni sa víťazmi stali: Eduard Manet (VI.B – Hviezdne vojny); Marco Saglimbeni (VIII.B – Marvel) a Richard Handl (VIII.C – Harry Potter).
Ako koordinátor ŽP som sa poďakoval Jane Labancovej, Lucii Széplakyovej, Samuelovi Lahovi a Ivanovi Polákovi za prípravu kvízu a zostavovanie otázok.

Keďže mesiac apríl sa nesie v znamení ochrany životného prostredia a zvyšovania povedomia o potrebe ešte väčšej environmentálnej zanietenosti nás všetkých, rozhodol sa ŽP vyhlásiť výtvarnú súťaž s názvom: „Je to naša Zem“. Výtvarné práce môžu žiaci posielať do 30.4.2021 na adresu žiackeho parlamentu: ziackyparlamentbethlena@gmail.com  Víťazi súťaže budú vyhlásení na májovom zasadnutí.

Na záver sa predsedníčka ŽP Jana Labancová všetkým poďakovala za účasť a popriala veľa všetkým zdravia, energie a entuziazmu do ďalšej práce.