Uskutočnilo sa ôsme zasadnutie ŽP

Dňa 5. mája 2022 sa uskutočnilo ôsme zasadnutie ŽP. Na úvod predseda Samuel Laho všetkých srdečne privítal a prideľovali sa body do súťaže o „naj triedu školy“. Viaceré triedy si polepšili, keďže sme zaznamenali za posledný mesiac mimoriadne úspechy v rôznych súťažiach. 

Zasadnutia sa opäť zúčastnila aj koordinátorka Zelenej školy Mgr. Henrieta Takácsová, ktorá všetkým pripomenula rôzne úlohy vyplývajúce zo súťaže a apelovala na predsedov tried, aby sa v každej triede správnym spôsobom separoval odpad. Zároveň všetkých vyzvala k aktívnej účasti v zbere papiera, ktorý bude na škole prebiehať od 16. mája - 27. mája. Zároveň informovala všetkých prítomných o návšteve inšpekcie Zelenej školy na našej škole 24. mája. Cieľom inšpekcie je skontrolovať úroveň environmentálnej výchovy a povedomia na našej škole, keďže sa usilujeme o získanie zelenej vlajky, ktorá prináleží len tým najekologickejším školám na Slovensku. Počas inšpekcie budú inšpektorov sprevádzať aj členovia ŽP, ktorí ich zároveň poinformujú o rôznych eko-aktivitách realizovaných ŽP.

Tento školský rok sa po dvojročnej odmlke spôsobenej pandémiou zrealizuje súťaž Mozog Bethlenky. Súťaž sa uskutoční v zmenenom termíne 26.mája a do súťaže je prihlásených 13 trojčlenných družstiev, ktoré sa môžu tešiť na rôzne vedomostné otázky zo školských predmetov, ako aj úloh zameraných na pohotovosť a kreativitu. Okrem vedomostí čaká na žiakov aj množstvo zábavy a hlavná cena, ktorou je 100€ pre víťazné družstvo. Družstvo na druhom mieste získa 50€ a bronzová priečka je ohodnotená sumou 30€.

Ďalším bodom programu bola organizácia tretieho ročníka turnaja v počítačových hrách, keďže turnaj mal posledné dva roky veľký úspech a žiaci druhého stupňa oň už dlhodobo prejavujú záujem. Turnaj sa uskutoční pri príležitosti MDD 1. júna v popoludňajších hodinách. Predbežne boli schválené nasledovné hry- Fortnite, LOL,  Minecraft, RocketLeague a Valorant. Všetci „gameri“ sú srdečne vítaní. Víťazi jednotlivých hier získajú paysafecard v hodnote 25€. Predsedovia tried dostali za úlohu zistiť záujem o jednotlivé hry a na základe toho rozhodneme na ďalšom mimoriadnom zasadnutí, ktoré sa uskutoční 19.mája cez veľkú prestávku  o harmonograme hier a spôsobe, akým sa žiaci budú môcť do turnaja zapojiť. Turnaj je určený pre žiakov druhého stupňa. Novinkou je, že do hry Minecraft sa môžu zapojiť aj žiaci 3. a 4. ročníka so súhlasom rodiča, podobne ako aj žiaci piateho ročníka. 

Keďže ŽP tento rok mimoriadne usilovne pracoval počas celého školského roka, rozhodli sme sa ísť na exkurziu do NRSR, aby mali žiaci možnosť sledovať prácu poslancov a oboznámiť sa s fungovaním nášho parlamentu.

Na záver Samo všetkým poprial veľa zdravia a energie a vyjadril vieru v úspešné zrealizovanie Mozgu Bethlenky, ako aj turnaja v počítačových hrách.

Mgr. Roman Kuttner