Uskutočnilo sa piate zasadnutie ŽP

Dňa 9. februára  2022 sa uskutočnilo piate zasadnutie ŽP. Na úvod sa vyhodnotila súťaž o „naj triedu“ školy za prvý polrok. Do konečnej tabuľky triedy priebežne získavali body za čistotu, reprezentáciu školy vo vedomostných súťažiach a taktiež po polročnej klasifikácii aj za vyučovacie výsledky. Po polroku je poradie tried v súťaži nasledovné:

1. miesto – 5.C- 43,5 bodov

2. miesto – 8.B – 43 bodov

3. miesto – 5.A – 36,5 bodov

Keďže ide len o polročné hodnotenie a rozdiely nie sú priepastné, veríme tomu, že všetky triedy sa budú ešte viac snažiť vylepšiť si svoje celkové skóre a uspieť v tejto súťaži. Pripomíname, že hlavou cenou je 100€ na triedny výlet alebo inú triednu akciu, 50€ za druhé a 30€ za tretie miesto. Súťaž sa uzavrie po poslednom zasadnutí ŽP na začiatku júna, kedy budú vyhlásené aj definitívne výsledky.

Na zasadnutí sa zúčastnila aj p.uč. Mgr. Takácsová, ktorá je koordinátorkou projektu Zelená škola. Poprosila všetkých predsedov tried o pomoc a spoluprácu pri realizácii aktivity ku Dňu Zeme s názvom „Eko-kódex zelenej školy“. Žiaci, ktorí majú záujem sa zapojiť, by mali vytvoriť nejaký slogan alebo básničku s témou recyklovania a separovania odpadu, pričom by sa mali niesť v pozitívnom tóne, napr. kupujem vodu zo sklených fliaš - a podobne. Každý slogan alebo báseň budú odmenené 5 bodmi do súťaže o „naj triedu školy“, čo by malo mnohých žiakov motivovať k účasti. Na marcovom zasadnutí nám predsedovia tried povedia, ktoré triedy a koľkí žiaci majú záujem sa do súťaže zapojiť.

Žiacky parlament sa tento rok rozhodol pripomenúť si 8.marec - MDŽ a uctiť si všetky ženy a dievčatá zorganizovaním besedy s nejakou podnetnou a inšpiratívnou ženou. Veríme tomu, že sa nám podarí na online besedu pritiahnuť zaujímavú osobnosť. Sme presvedčení, že bude veľký záujem zo strany žiakov, ale aj zamestnancov školy. O všetkom budete priebežne informovaní prostredníctvom Edupage a stránky školy. Už vopred vás všetkých srdečne pozývame!

Na záver zasadnutia sa predseda ŽP Samuel Laho všetkým poďakoval za účasť a poprial všetkým veľa zdravia a dobrých nápadov.