Uskutočnilo sa piate zasadnutie ŽP

Dňa 17. februára  2021 sa uskutočnilo piate zasadnutie ŽP. Na úvod sa vyhodnotila súťaž o „naj triedu“ školy za prvý polrok. Do konečnej tabuľky triedy priebežne získavali body za čistotu, reprezentáciu školy vo vedomostných súťažiach a taktiež po polročnej klasifikácii aj za vyučovacie výsledky. Po polroku je poradie tried v súťaži nasledovné:

  1. miesto – 5.B- 59 bodov
  2. miesto – 5.A – 52 bodov
  3. miesto – 8.B – 22 bodov

Keďže ide len o polročné hodnotenie a rozdiely nie sú priepastné, veríme tomu, že všetky triedy sa budú ešte viac snažiť vylepšiť si svoje celkové skóre a uspieť v tejto súťaži. Pripomíname, že hlavou cenou je 100€ na triedny výlet alebo inú triednu akciu, 50€ za druhé a 30€ za tretie miesto. Súťaž sa uzavrie po poslednom zasadnutí ŽP na začiatku júna, kedy budú vyhlásené aj definitívne výsledky.

Keďže marec je mesiacom knihy, rozhodol sa žiacky parlament vyhlásiť súťaž „Moja najobľúbenejšia kniha“. Žiaci našej školy, ktorí do konca marca napíšu knižnú recenziu alebo zhrnutie obsahu svojej obľúbenej knihy obsahujúci minimálne 100 slov, môžu získať hodnotné ceny. Súťaž potrvá od 1. do 31. marca 2021.  Výsledky budú zverejnené na aprílovom zasadnutí ŽP. Recenzie treba poslať na e-mailovú adresu ŽP: ziackyparlamentbethlena@gmail.com

Ďalším bodom programu bolo vymyslenie nejakých zaujímavých aktivít, ktorými by sme mohli spríjemniť žiakom školy toto náročné obdobie. Členovia ŽP navrhli vytvoriť kvíz pre žiakov, ktorý bude obsahovať otázky o knihách, filmoch a hrách, ktorý sa uskutoční v marci a víťazi získajú hodnotné ceny. Podrobnosti o kvíze a možnosti zúčastniť sa ho budú zverejnené po marcovom zasadnutí, na ktorom sa dotiahnu detaily, o ktorých budú následne referovať predsedovia tried na triednických hodinách.

Na záver zasadnutia sa predsedníčka ŽP Jana Labancová všetkým poďakovala za účasť a popriala všetkým veľa zdravia a dobrých nápadov.