Uskutočnilo sa šieste zasadnutie ŽP

Dňa 16. marca 2022 sa uskutočnilo šieste zasadnutie ŽP. Po pomerne dlhom čase sa zasadnutie mohlo uskutočniť opäť prezenčne v priestoroch školy, čomu sa všetci účastníci mimoriadne potešili, keďže žiadna technika nemôže nahradiť bezprostrednú komunikáciu zoči-voči.  Na úvod predseda ŽP Samuel Laho všetkých srdečne privítal a triedam sa prideľovali body za úspešnú reprezentáciu školy v rôznych vedomostných súťažiach.  

Na minulom zasadnutí sa zúčastnila aj p.uč. Mgr. Takácsová, ktorá je koordinátorkou projektu Zelená škola. Poprosila všetkých predsedov tried o pomoc a spoluprácu pri realizácii aktivity ku Dňu Zeme s názvom „Eko-kódex zelenej školy“. Žiaci, ktorí majú záujem sa zapojiť, by mali vytvoriť nejaký slogan alebo básničku s témou recyklovania a separovania odpadu, pričom by sa mali niesť v pozitívnom tóne, napr. kupujem vodu zo sklených fliaš, a podobne. Každý slogan alebo báseň budú odmenené 5 bodmi do súťaže o „naj triedu školy“, čo by malo mnohých žiakov motivovať k účasti. Básničky a slogany treba zobrať pani učiteľke Takácsovej do 8.4.2022.

Keďže 22. marec si pripomíname Svetový deň vody , ktorá je nevyhnutným predpokladom akejkoľvek formy života, rozhodol sa ŽP v spolupráci s p.uč. Takácsovou zorganizovať Deň čistej vody na škole. Žiaci by v tento deň mali piť len čistú neochutenú vodu a urobiť zopár triednych fotiek, ktoré treba následne poslať p.uč. Takácsovej k súťaži o vlajku Zelenej školy, o ktorú máme tento rok eminentný záujem. 

Marec je už tradične spätý s pripomenutím si významu kníh a ich čítania pre komplexný rozvoj osobnosti. Tento rok sa ŽP rozhodol vyhlásiť netradičnú súťaž k „Marcu – mesiacu knihy“ s názvom „Najlepší knižný obal“. Úlohou žiakov je graficky navrhnúť obal knihy a vymyslieť pre ňu príznačný názov korešpondujúci s navrhnutým obrázkom. Vaše návrhy očakávame do 1.4.2022 na e-mailovú adresu ŽP- ziackyparlamentbethlena@gmail.com. Víťazi sa môžu tešiť na knižné poukážky v hodnote 30€, 20€ a 15€. Tešíme sa na vaše kreatívne nápady.

Na záver zasadnutia sa predseda ŽP Samuel Laho všetkým poďakoval za účasť a poprial veľa zdravia, energie a dobrých nápadov na posledné tri mesiace tohto školského roka, počas ktorých sa môžete ešte tešiť na veľa zaujímavých aktivít a akcií pripravovaných ŽP.