Uskutočnilo sa šieste zasadnutie ŽP

Dňa 10. marca 2021 sa uskutočnilo 6. zasadnutie ŽP. Na úvod predsedníčka ŽP všetkých srdečne privítala a vyzvala predsedov tried, aby jej nahlásili úspešných reprezentantov vo vedomostných súťažiach, za čo postupne rôznym triedam pridelila body do súťaže o „naj triedu školy“.

Keďže marec je mesiacom knihy, rozhodol sa žiacky parlament vyhlásiť súťaž „Moja najobľúbenejšia kniha“. Žiaci našej školy, ktorí do konca marca napíšu knižnú recenziu alebo zhrnutie obsahu svojej obľúbenej knihy obsahujúci minimálne 100 slov, môžu získať hodnotné ceny. Súťaž potrvá do 31. marca 2021. Výsledky budú zverejnené na aprílovom zasadnutí ŽP. Recenzie treba poslať na e-mailovú adresu ŽP: ziackyparlamentbethlena@gmail.com

Ďalším bodom programu bola príprava kvízu zameraného na všeobecné vedomosti žiakov o knihách a filmoch. Kvíz sa bude realizovať prostredníctvom aplikácie Kahoot. Každý záujemca sa musí zúčastniť hlavného kvízu pozostávajúceho z 20 otázok a následne si vyberie 1 z vedľajších špecifických kvízov venovaných Hviezdnym vojnám, Harry Potterovi alebo Marvellovká, ktoré budú pozostávať z 10 otázok.. Každý súťažiaci sa musí na kvíz prihlásiť pod svojím menom a priezviskom, ináč bude diskvalifikovaný. Kvíz bude spustiteľný 25. marca od 14:30 do 16:30. Linky do jednotlivých kategórií budú záujemcom odoslané prostredníctvom Edupage. Víťazi jednotlivých kategórií získajú finančné odmeny. Veríme tomu, že o kvíz bude medzi žiakmi veľký záujem.

Členovia parlamentu tiež navrhli možnosť, že predsedovia tried by išli príkladom a vytvorili by nejakú výzvu, napríklad žiak urobí 20 drepov, nahrá to a zverejní sa to na Bethlenke. Žiaci, ktorí budú mať záujem ho prekonať, pridajú video, v ktorom urobia viac drepov. Víťaz jednotlivých výziev získa Neskúšajka na budúci školský rok. Veríme tomu, že aj takýmto spôsobom podnietime  žiakov školy k väčšej aktivite, keďže väčšinu času trávia mnohí doma pred počítačom.

Na záver sa všetci členovia ŽP poďakovali všetkým vyučujúcim za doteraz odvedenú prácu, ich pozitívny prístup a popriali všetkým pedagógom všetko najlepšie ku Dňu učiteľov, veľa zdravia, entuziazmu a motivácie do ďalšej práce a všetci si zapriali, aby sme sa v čo najskoršej dobe stretli opäť na pôde našej školy.