Uskutočnilo sa štvrté zasadnutie žiackeho parlamentu

Dňa 16.decembra 2020 sa uskutočnilo štvrté online zasadnutie žiackeho parlamentu prostredníctvom aplikácie ZOOM, ktoré viedla jeho predsedníčka Jana Labancová. Na úvod privítala všetkých predsedov tried v tomto krásnom predvianočnom období.

Žiacky parlament vyhlásil v októbri súťaž o „najnezabudnuteľnejší zážitok so starým rodičom“, pričom žiaci mohli svoje príbehy posielať do konca novembra. Víťazom súťaže sa stal Samuel Laho (7.a), ktorý sa s nami podelil o svoj zážitok – varenie guláša so starým otcom, za čo získal peknú odmenu v hodnote 30€. Na druhom mieste sa umiestnil Kristián Milan Májovský (8.b), ktorý nám poslal fotopríbeh o tom, ako sa vyvíjal vzťah s jeho starými rodičmi od narodenia až doteraz, za čo získal hodnotné ceny v hodnote 20€.

Žiaci zo ŽP majú za sebou zaujímavú mediálnu skúsenosť. V pondelok 7. decembra zavítala do našej školy redaktorka Rádia Regina, aby s niekoľkými zástupcami urobila rozhovor o charitatívnom žiackom plese, ktorý sa uskutočnil minulý rok, a vďaka ktorému sme boli zaradení do súťaže Detský čin roka. Náš parlament reprezentovali Jana Labancová (9.c), Lucia Széplakyová (8.a) a Samuel Laho (7.a), ktorí svoj prvý mediálny výstup zvládli profesionálne, na otázky redaktorky odpovedali bez váhania a s prehľadom. Okrem nich sa rozhovoru zúčastnila aj žiačka Vivien Vrzala (5.a), ktorá si vlani dala ostrihať vlasy, aby tým podporila Ligu proti rakovine. Aj ona ako najmladší účastník zvládla túto zaťažkávaciu skúšku na jednotku. Rozhovor bol v Rádiu Regina odvysielaný dňa 16. decembra o 8:00, pričom je možné si ho vypočuť z archívu rádia.

Janka sa poďakovala všetkým, ktorí prejavili svoju empatiu a ukázali, že majú srdce na správnom mieste tým, že prispeli na charitatívne akcie,  ktoré sa uskutočnili na škole, či už do zbierky „koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“, ktorá bola určená pre seniorov z domovov dôchodcov v meste, ako aj do „Givnig Tuesday“ zameranej pre sociálne slabé skupiny.

Na záver rokovania popriala Janka všetkým predsedom, ako aj žiakom, pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom krásne prežitie vianočných sviatkov, veľa pohody v kruhu rodiny a šťastný, úspešný zdravší a normálnejší nový rok 2021.