Úspech v regionálnom kole výtvarnej súťaže Vesmír očami detí

Nedávno sme uverejnili virtuálnu výstavku výtvarných prác žiakov 1. a 2. stupňa,  ktorými sa zapojili do školského kola súťaže Vesmír očami detí. Zo školského kola postúpilo po 10 prác v 2. a 3. kategórii do regionálneho kola, kde odborná porota vybrala z postúpených prác zo všetkých škôl v okrese po 5 najlepších prác v 5 -tich kategóriách. Naša škola sa veľmi potešila úspechu Emy Krajčírovej z 5.C triedy, ktorá zvíťazila v regionálnom kole výtvarnej súťaže Vesmír očami detí v 3. kategórii. Jej práca postupuje do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať na pôde Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove. Emke gratulujeme k jej úspechu a držíme palce do celoslovenského kola. Výstavu prác z regionálneho kola si môžete pozrieť do 21. 4. 2023 v Regionálnom osvetovom stredisku v Nových Zámkoch.