Úspechy našich žiakov v súťaži Expert

V novembri 2022 sa 38 žiakov našej školy zúčastnilo celoslovenskej súťaže Expert, v ktorej si žiaci piateho a šiesteho ročníka zmerali sily v kategóriách Päť jazykov kultúry a Ako funguje svet a žiaci 7.- 9. ročníka si mali možnosť vybrať dve témy spomedzi  šiestich súťažných disciplín, ktorými boli: Do you speak English?, Svetobežník, Tajomstvá prírody, Góly, body, sekundy, Mozgolamy a Od Dunaja k Tatrám.  Súťažiaci, ktorí skončili do stého miesta v niektorej kategórii získali diplom s titulom Expert, a ak v súčte obidvoch kategórii dosiahli výborné umiestnenie do stého miesta, tak diplom a titul Top Expert. Žiaci našej školy v konfrontácii s rovesníkmi z celého Slovenska dosiahli pozoruhodné výsledky.

Medzi žiakmi 5. a 6. ročníka dosiahli najlepšie výsledky:

Ján Kubíček (5.B - Ako funguje svet; 5 jazykov kultúry + TOP),

Tereza Széplakyová (5.A- Ako funguje svet + TOP);

Natália Dobrová (6.C - Ako funguje svet; TOP).

Najpozoruhodnejšie výsledky v rámci Slovenska dosiahli: Milan Eliáš (6.A – Ako funguje svet+ TOP celkovo 64. na Slovensku),

Emma Kasášová (6.C – Ako funguje svet + TOP;  celkovo 46. na Slovensku v súčte obidvoch kategórií),

Daniela Szuszeková  (6.C - Ako funguje svet; 5 jazykov kultúry + TOP;  celkovo 23. na Slovensku) a absolútnym víťazom spomedzi žiakov našej školy sa stal

Samuel Botka (5.B - Ako funguje svet - 12.miesto; 5 jazykov kultúry- 17. miesto a celkovo 8. miesto na Slovensku!!!)

V ročníkoch 7.-9. dosiahli mnohí žiaci tiež vynikajúce výsledky a získali diplomy v nasledujúcich kategóriách:

Martin Buranský (7.A- Mozgolamy);

Filip Rezníček (7.A - Góly, body, sekundy), Oliver Farkaš (7.A - GBS; Od Dunaja k Tatrám);

Albert Kiss (7.B - English, + TOP);

Timotej Róža (8.B - Od Dunaja k Tatrám + GBS + TOP);

Alex Finda (8.B - Svetobežník; GBS+ TOP);

Hugo Héger (8.A - Od Dunaja k Tatrám);

Jakub Mentel (8.A- English; Mozgolamy + TOP); Marko Mituchovič (8.A- English); Fedor Štrbák (8.A - Tajomstvá prírody)

Spomedzi ročníkov 7-9 sa najúspešnejšími stali:

Eduard Manet (8.B- GBS- 25. miesto; Od Dunaja k Tatrám - 22. a celkovo 43. miesto na Slovensku) a

Sofia Mária Kasášová (9.A- Od Dunaja k Tatrám - 2. miesto; Svetobežník- 12. a celkovo 16. miesto na Slovensku)

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a sme hrdí na fantastické výsledky, ktoré dosiahli v tohtoročnej edícii súťaže!